herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
Przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Geodezja, kartografia i kataster
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu Sprawy ogólne
Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Geodezja, kartografia i kataster
Wydanie prawa jazdy Komunikacja i drogownictwo
Wydawanie wypisów/wyrysów z operatu ewidencyjnego Geodezja, kartografia i kataster
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego Architektura i budownictwo